Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2003 10:15 Uchwała Rady Miejskiej Nr 171/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Lublińcu
20.10.2003 08:47 Uchwała Rady Miejskiej Nr 170/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr 46/IV/2002 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002 roku
20.10.2003 08:12 Uchwała Rady Miejskiej Nr 169/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania określonego w tab. miesięcznych stawek wynagr
17.10.2003 14:47 Uchwała Rady Miejskiej Nr 168/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
17.10.2003 14:30 Uchwały Rady Miejskiej Nr 167/XII/03 z dnia 29 września 2003 roku w sprawie w sprawie nadania nazwy skweru na terenie miasta Lublińca
17.10.2003 14:22 Uchwała Rady Miejskiej Nr 166/XII/03 z dnia 29 września 2003 roku w sprawie w sprawie przyjęcia wspólnego „Kalendarza obchodów świąt państwowych"
07.08.2003 12:29 Uchwała Rady Miejskiej Nr 165/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie zobowiązania Gminy Lubliniec do nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9440 h
07.08.2003 12:23 Uchwała Rady Miejskiej Nr 164/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie wyboru redaktora naczelnego oraz rady programowej czasopisma Miasta „Nowiny Lublinieckie”
07.08.2003 12:20 Uchwała Rady Miejskiej Nr 163/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
07.08.2003 12:18 Uchwała Rady Miejskiej Nr 162/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
07.08.2003 12:15 Uchwała Rady Miejskiej Nr 161/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
07.08.2003 12:12 Uchwała Rady Miejskiej Nr 160/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Lubliniec
07.08.2003 12:02 Uchwała Rady Miejskiej Nr 159/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin p.n.”Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Górnej Małej Panwi oraz Górnej LiswartyR
07.08.2003 11:45 Uchwała Rady Miejskiej Nr 158/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie utworzenia Związku Gmin p.n. ”Porozumienie Gospodarczo – Turystyczne Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty
07.08.2003 11:42 Uchwała Rady Miejskiej Nr 157/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: ustalenia tabeli odpłatności za korzystanie z usług Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu
07.08.2003 10:15 Uchwała Rady Miejskiej Nr 156/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego i organów Policji o informację o kandydatach na ławników sądowych
07.08.2003 09:49 Uchwała Rady Miejskiej Nr 155/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
06.08.2003 14:58 Uchwała Rady Miejskiej Nr 154/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
06.08.2003 13:20 Uchwała Rady Miejskiej Nr 153/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
06.08.2003 13:19 Uchwała Rady Miejskiej Nr 152/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uwzględnienia protestu Pani Łucji Ratajskiej zam. w Szczecinie do projektu zmian fragmentu planu zagospodarowania przestrzenn
06.08.2003 13:13 Uchwała Rady Miejskiej Nr 151/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uwzględnienia protestów : Pana Mirosława Kaczmarczyka oraz Państwa Anny i Józefa Dylaków
06.08.2003 12:54 Uchwała Rady Miejskiej Nr 150/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 12:22 Uchwała Rady Miejskiej Nr 149/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku
06.08.2003 12:04 Uchwała Rady Miejskiej Nr 148/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 11:48 Uchwała Rady Miejskiej Nr 147/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie nie uwzględnienia protestu Pana Zbigniewa Czubały zam. w Lublińcu przy ul. Pustej 9 do projektu zmian fragmentu planu zagosp
06.08.2003 11:16 Uchwała Rady Miejskiej Nr 146/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 11:10 Uchwała Rady Miejskiej Nr 145/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 11:00 Uchwała Rady Miejskiej Nr 144/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:53 Uchwała Rady Miejskiej Nr 143/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:44 Uchwała Rady Miejskiej Nr 142/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:39 Uchwała Rady Miejskiej Nr 141/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:24 Uchwała Rady Miejskiej Nr 140/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:18 Uchwała Rady Miejskiej Nr 139/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:13 Uchwała Rady Miejskiej Nr 138/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:08 Uchwała Rady Miejskiej Nr 137/XI03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.08.2003 10:01 Uchwała Rady Miejskiej Nr 136/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
06.08.2003 09:37 Uchwała Rady Miejskiej Nr 135/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
28.07.2003 11:55 Uchwała Rady Miejskiej Nr 134/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Lublińcu do sprawy zbadania zasadności skarg Pana Ryszarda Hudymy i Pana T.Jon
28.07.2003 11:52 Uchwała Rady Miejskiej Nr 133/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 123/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003r. w sprawie skargi złożonej przez Pana Ryszarda Hud
28.07.2003 11:50 Uchwała Rady Miejskiej Nr 132/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie: określenia przysługujących radnemu stawek za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu pojazdem sam.
28.07.2003 11:46 Uchwała Rady Miejskiej Nr 131/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa dzierżawcom w nabyciu lokalu – garażu
28.07.2003 11:45 Uchwała Rady Miejskiej Nr 130/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie: wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do korzystania z bezpłatnych
28.07.2003 11:41 Uchwała Rady Miejskiej Nr 129/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
28.07.2003 11:38 Uchwała Rady Miejskiej Nr 128/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2002 roku
28.07.2003 11:36 Uchwała Rady Miejskiej Nr 127/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 232/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2000r.
28.07.2003 11:33 Uchwała Rady Miejskiej Nr 126/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2000r.
28.07.2003 11:31 Uchwała Rady Miejskiej Nr 125/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003r
28.07.2003 11:27 Uchwała Rady Miejskiej Nr 124/X/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania składów stałych komisji
28.07.2003 11:23 Uchwała Rady Miejskiej Nr 123/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Pana Ryszarda Hudyma na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
28.07.2003 11:16 Uchwała Rady Miejskiej Nr 122/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku W sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca

poprzednia 1 2 3 4 następna