Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2010 14:04 Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2010r.w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 133/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie rozłożenia ..
22.03.2010 13:46 Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej nieruchomości przeznaczenia do oddania w użyczenie...
22.03.2010 12:59 Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 marca 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Mickiewicza ..
22.03.2010 10:20 Zarządzenie Nr 49 /2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty pozostałej części opłaty planistycznej wraz z odsetkami naliczanej z tytułu ...
22.03.2010 10:10 ZARZĄDZENIE NR 48/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 3 MARCA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
08.03.2010 12:54 ZARZĄDZENIE NR 47/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 MARCA 2010 ROKU.
08.03.2010 12:23 Zarządzenie Nr 46/ 2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
08.03.2010 12:19 ZARZĄDZENIE NR 45/ 2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu i jednostkach organizacyjnych
08.03.2010 10:59 Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
08.03.2010 10:29 Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
08.03.2010 10:26 Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
08.03.2010 10:23 Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu, ...
08.03.2010 10:20 Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu, ul. ...
08.03.2010 10:17 Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu, ul. ...
02.03.2010 15:25 ZARZĄDZENIE NR 38/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 LUTEGO 2010 ROKU. zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ..
02.03.2010 15:12 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 lutego 2010r. w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej miasta Lublińca w 2010 roku
02.03.2010 15:06 Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
02.03.2010 15:00 Zarządzenie nr 35/20010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia ...
02.03.2010 14:53 Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. ...
02.03.2010 14:46 Zarządzenie nr 33/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
02.03.2010 14:44 Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
02.03.2010 14:32 Zarządzenie nr 31/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży składników budowlanych przeznaczonych do rozbiórki, położonych na terenie dawnej bazy ZGKLiC przy ul....
02.03.2010 14:28 ZARZĄDZENIE NR 30/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 lutego 2010 ROKU w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie ...
02.03.2010 14:23 Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.03.2010 14:20 Zarządzenie Nr 28 /2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 luty 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
02.03.2010 14:16 Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie umorzenia odsetek od należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu ...
02.03.2010 09:54 Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 lutego 2010r. w sprawie umorzenia Lublinieckiemu Klubowi Sportowemu „Sparta” w Lubliniec zaległej II raty z tytułu czynszu ...
02.03.2010 09:26 ZARZĄDZENIE NR 25/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 1 LUTEGO 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
19.02.2010 13:43 Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu ul. ...
19.02.2010 13:34 Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.
19.02.2010 13:32 ZARZĄDZENIE NR 22/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego
19.02.2010 13:30 ZARZĄDZENIE NR 21/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom ...
19.02.2010 13:25 Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Klonowej i Niegolewskich przeznaczonych...
19.02.2010 13:20 Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
19.02.2010 13:16 Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
15.02.2010 09:40 Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 stycznia 2010r w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej ...
20.01.2010 14:32 Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca oraz ustalenia Regulaminu ...
20.01.2010 14:07 Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ...
20.01.2010 14:02 Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu – ...
14.01.2010 14:56 Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
14.01.2010 14:54 ZARZĄDZENIE NR 12 / 2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 / 2004 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno...
14.01.2010 14:52 Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za miesiąc styczeń 2010 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w ...
14.01.2010 14:49 Zarządzenie nr 10/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 20010r. w sprawie
14.01.2010 14:47 Zarządzenie Nr 8/20010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
14.01.2010 14:43 Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ...
14.01.2010 14:40 Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 stycznia 2010r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
14.01.2010 10:54 Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 19 – ...
14.01.2010 10:46 Zarządzenie Nr 4 /2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Lublińca w 2010 r.
14.01.2010 10:28 Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.
14.01.2010 10:26 Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna