Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2010 11:44 ZARZĄDZENIE NR 101/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 maja 2010 r. W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w ...
20.05.2010 13:01 Zarządzenie nr 100/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 maja 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 20/9
20.05.2010 11:43 Zarządzenie nr 99/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
20.05.2010 11:42 Zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Lublińca w 2010 r.
20.05.2010 10:18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 97/2010 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 29 kwietnia 2010 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
20.05.2010 10:14 Zarządzenie nr 96/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
20.05.2010 10:11 Zarządzenie nr 95/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul....
20.05.2010 10:08 Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.05.2010 10:08 Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
19.05.2010 15:15 Zarządzenie Nr 93/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
19.05.2010 14:55 Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu.
19.05.2010 14:32 Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2010 r. z dnia 23 kwietnia 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wnoszonej ...
19.05.2010 14:05 Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
19.05.2010 11:09 Zarządzenie nr 89/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: powołania zespołu koordynacyjnego do organizacji i ...
17.05.2010 11:22 Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
26.04.2010 12:56 Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
26.04.2010 12:32 Zarządzenie nr 86/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...
23.04.2010 15:22 Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość gruntową zabudowaną garażem położoną przy ul. Grunwaldzkiej w ...
23.04.2010 15:15 Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych ...
23.04.2010 15:13 Zarządzenie nr 83/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego ...
23.04.2010 15:09 Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za miesiąc kwiecień 2010r. tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego ...
23.04.2010 15:06 Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu, przy ul. ...
23.04.2010 15:02 Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu, ul. ...
14.04.2010 10:08 ZARZĄDZENIE NR 79 / 2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
14.04.2010 10:03 ZARZĄDZENIE NR 78/ 2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu i inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w magazynach zakładów pracy na ...
14.04.2010 09:57 ZARZĄDZENIE NR 77/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany składu osobowego Lublinieckiej Rady Kultury.
14.04.2010 09:53 Zarządzenie nr 76/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok
14.04.2010 09:32 Zarządzenie nr 75/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 kwietnia 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul.Edyty Stein 11/1
14.04.2010 09:12 Zarządzenie nr 74/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 kwietnia 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul.Pl.K.Mańki 3/4.
14.04.2010 09:06 Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul....
14.04.2010 09:03 Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia.
14.04.2010 08:59 Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
14.04.2010 08:57 Zarządzenie nr 70/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 kwietnia 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul....
13.04.2010 12:13 Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych ...
13.04.2010 12:09 Zarządzenie nr 68 / 2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 kwietnia 2010r. w sprawie wykreślenia służebności gruntowej.
30.03.2010 14:01 Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Lublińca.
30.03.2010 13:54 ZARZĄDZENIE NR 66/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 marca 2010 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 r.
30.03.2010 13:12 Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu ...
30.03.2010 13:05 Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie ...
30.03.2010 12:58 Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu ...
30.03.2010 12:47 Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przeznaczenia do dzierżawy w ...
30.03.2010 11:09 ZARZĄDZENIE NR 61/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
30.03.2010 10:56 ZARZĄDZENIE NR 60/ 2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim ...
30.03.2010 10:51 ZARZĄDZENIE NR 59/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 MARCA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
22.03.2010 14:35 Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 marca 2010r. w sprawie umorzenia zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych położonych w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej ..
22.03.2010 14:31 Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
22.03.2010 14:24 Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
22.03.2010 14:22 Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
22.03.2010 14:20 Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ...
22.03.2010 14:08 Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rozłożenia ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna