Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2010 13:17 Zarządzenie Nr 151/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu oraz podania...
22.07.2010 13:15 Zarządzenie nr 150/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2010r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ...
22.07.2010 13:10 Zarządzenie nr 149/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 lipca 2010r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
22.07.2010 13:02 Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.
22.07.2010 13:00 Zarządzenie nr 147/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 lipca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu.
22.07.2010 12:46 Zarządzenie nr 146/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
22.07.2010 12:31 Zarządzenie nr 145/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości wynikających z noty rozliczeniowej za centralne ogrzewanie z tytułu najmu lokalu ...
22.07.2010 12:22 Zarządzenie nr 144/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie umorzenia Stowarzyszeniu Zespołu Pieśni i Tańca "HALKA" w Lublińcu zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu ..
22.07.2010 12:21 Zarządzenie nr 143/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytyułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
22.07.2010 12:14 Zarządzenie nr 142/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni z piaskownicą do skoku ...
22.07.2010 12:10 Zarządzenie nr 141/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
22.07.2010 11:55 Zarządzenie nr 140/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie umorzenia z tytułu rozliczenia zużycia wody w lokalu użytkowym położonym w Lublińcu przy ul.E.Stein 11.
22.07.2010 11:53 Zarządzenie nr 139/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości wynikających z noty rozliczeniowej za najem lokalu przy ul.Wojska Polskiego 7/1 w ..
22.07.2010 11:49 ZARZĄDZENIE NR 138/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: udzielania upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
22.07.2010 11:43 Zarządzenie nr 137/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 czerwca 2010r. zmieniające Zarządzenie nr 288/2007 Burmistrza Miasta Lubliniec z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie przekazania targowisk ...
22.07.2010 10:48 Zarządzenie nr 136/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
22.07.2010 10:33 Zarządzenie nr 135/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy i odprowadzania ścieków Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi ...
22.07.2010 10:30 Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. ...
22.07.2010 10:11 Zarządzenie nr 133/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul....
22.07.2010 10:09 Zarządzenie nr 132/2010 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
22.07.2010 10:06 Zarządzenie nr 131/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego na ternie miasta Lublińca.
22.07.2010 09:40 ZARZĄDZENIE NR 130/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie: upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
22.07.2010 09:38 ZARZĄDZENIE NR 129/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
22.07.2010 09:34 Zarządzenie nr 128/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
22.07.2010 09:07 Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych ..
22.07.2010 08:47 ZARZĄDZENIE nr 126/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 04 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do szacowania strat w budynkach mieszkalnych,mieniu komunalnym w związku z warunkami ...
22.07.2010 08:32 Zarządzenie nr 125/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 czerwca 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
22.07.2010 08:30 Zarządzenie nr 124/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 222/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie rozłożenia na ...
22.07.2010 08:29 Zarządzenie nr 123/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości wynikających z noty rozliczeniowej za nejem lokalu przy ul.Tysiąclecia 1/8 w ...
21.07.2010 15:21 Zarządzenie nr 122/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego dla potrzeb przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. na terenie ...
21.07.2010 14:44 Zarządzenie nr 121/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
21.07.2010 14:00 ZARZĄDZENIE NR 120 /2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 maja MAJA 2010 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Powiatowej Biblioteki ...
21.07.2010 13:42 Zarządzenie nr 119/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 maja 2010r.
21.07.2010 13:40 Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
21.07.2010 11:29 Zarządzenie nr 117/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2010r. w sprawie powołania lidera gminnego do koordynowania prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2010r.
21.07.2010 11:11 Zarządzenie nr 116/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.
27.05.2010 10:58 Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania oraz wody w lokalu nr 30 przy ...
27.05.2010 10:51 Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 maja 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
27.05.2010 10:41 Zarządzenie nr 113/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
27.05.2010 10:04 Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2010r. w sprawie umorzenia zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
21.05.2010 14:46 Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
21.05.2010 14:31 Zarządzenie Nr 110 /2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
21.05.2010 14:09 ZARZĄDZENIE NR 109/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 maja 2010 roku w sprawie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ...
21.05.2010 13:54 Zarządzenie nr 108/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 maja 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 35/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2008r. w sprawie rozłożenia na raty ...
21.05.2010 13:52 Zarządzenie nr 107/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 maja 2010r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych.
21.05.2010 13:46 Zarządzenie nr 106/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
21.05.2010 13:44 Zarządzenie nr 105/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 maja 2010r. w sprawie umorzenia zadłużenia czynszowego z tytułu ...
21.05.2010 13:15 Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu u zbiegu ...
21.05.2010 12:55 Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ...
21.05.2010 12:24 Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca oraz ustalenia Regulaminu pracy ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna