Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2010 14:21 Zarządzenie nr 251/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w ...
24.11.2010 14:04 Zarządzenie Nr 250/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu najmu budynku administracyjnego położonego ...
24.11.2010 13:57 Zarządzenie nr 249/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 paxdziernika 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia...
24.11.2010 13:52 Zarządzenie nr 248/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 paxdziernika 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za miesiąc sierpień 2010r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego...
24.11.2010 13:49 Zarządzenie nr 247/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2010r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca nr 245/2010 z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany ...
24.11.2010 13:44 Zarządzenie Nr 246/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla ...
24.11.2010 13:40 Zarządzenie nr 245/10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
24.11.2010 13:38 ZARZĄDZENIE nr 244/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 października 2010r. w sprawie: konsultacji Programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ...
24.11.2010 11:56 Zarządzenie nr 243/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 paxdziernika 2010r. w sprawie zmiany Pełnomocnika Burmistrza Miasta Lublińca do spraw rewitalizacji miasta Lublińca.
24.11.2010 11:50 Zarządzenie Nr 242/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 października 2010 r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z wyborami rad gmin, rad ...
24.11.2010 09:48 Zarządzenie nr 241/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 października 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. ...
12.11.2010 13:37 Zarzadzenie nr 240/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 października 2010r. w sprawie umorzenia części zalagłości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu ...
12.11.2010 13:22 Zarządzenie nr 239/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w ...
12.11.2010 13:19 Zarządzenie nr 238/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2010r. w sprawie: powołania zespołu koordynacyjnego do organizacji i przeprowadzenia wyborów Rady Miejskiej w Lublińcu, ...
12.11.2010 13:16 Zarządzenie nr 237/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...
12.11.2010 12:58 Zarządzenie nr 236/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2010r. w sprawie umorzenia odsetek od należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ...
12.11.2010 12:46 Zarządzenie nr 235/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2010r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
12.11.2010 12:39 Zarządzenie nr 234/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r.
12.11.2010 12:36 Zarządzenie nr 233/2010 Burmistrza Miasta lublińca z dnia 29 września 2010r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu.
12.11.2010 12:26 Zarządzenie nr 232/2010 Burmistrza Miasta Lublińca - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.
12.11.2010 12:22 Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 września 2010r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
12.11.2010 12:18 Zarządzenie Nr 230/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 września 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
12.11.2010 12:16 Zarządzenie Nr 229/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 września 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
12.11.2010 12:13 Zarządzenie Nr 228/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 września 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
12.11.2010 12:11 Zarządzenie Nr 227/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 września 2010 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
12.11.2010 12:05 Zarządzenie Nr 226/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 września 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Aleksandry i Marka Szokalskich ...
12.11.2010 12:02 Zarządzenie Nr 225 /2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 września2010 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, ...
12.11.2010 12:00 Zarządzenie nr 224/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 20101r.
12.11.2010 11:57 Zarzadzenie nr 223/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 213/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 września 2010r. w sprawie umorzenia ...
12.11.2010 11:54 Zarządzenie Nr 222/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Gruntowej.
12.11.2010 11:51 Zarządzenie Nr 221/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych Państwa ...
12.11.2010 11:38 Zarzadzenie nr 220/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 września 2010r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu w rejonie ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego.
25.10.2010 10:20 Zarządzenie Nr 219/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do najmu budynku administracyjnego położonego przy ul.Paderewskiego 5A w Lublińcu na okres do ...
06.10.2010 12:52 Zarzadzenie nr 218/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 września 2010r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległożci czynszowych z tytyułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ..
06.10.2010 12:50 Zarządzenie nr 217/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
06.10.2010 12:49 Zarządzenie nr 216/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 wrzesnia 2010r. w sprawie materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracownia projektu uchwały budżetowej.
06.10.2010 12:34 Zarządzenie nr 215/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 września 2010r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu.
06.10.2010 12:32 Zarządzenie nr 214/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 września 2010r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
22.09.2010 15:23 Zarzadzenie nr 213/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 września 2010r. w sprawie umorzenia zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego ...
22.09.2010 14:56 Zarządzenie Nr 212/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r.w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 143/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ...
22.09.2010 13:39 Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 145/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ...
22.09.2010 13:32 Zarządzenie Nr 210/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 230/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22października 2009 r. w sprawie ...
22.09.2010 13:28 Zarządzenie Nr 209/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 144/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie umorzenia..
22.09.2010 13:24 Zarządzenie Nr 208/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 151/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie rozłożenia ...
22.09.2010 13:20 Zarządzenie nr 207/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 185/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie rozłożenia na...
22.09.2010 12:43 Zarządzenie nr 206/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 184/2008 Burmistrza Miasta Lublińc z dnia 24 października 2008r. w sprawie rozłożenia...
22.09.2010 12:39 Zarządzenie Nr 205/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 168/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie ...
22.09.2010 12:35 Zarządzenie nr 204/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 272/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia ...
22.09.2010 10:46 Zarządzenie Nr 203/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r.w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 63/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie rozłożenia na ...
22.09.2010 10:42 Zarządzenie Nr 202/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2010r.w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie rozłożenia na ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna