Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian członków Lublinieckiej Rady Gospodarczej

­ 


Zarządzenie Nr 73/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 2 kwietnia 2014r.

w sprawie: zmian członków Lublinieckiej Rady Gospodarczej


Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz zarządzeniem nr 119/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2011 r.) w sprawie powołania składu osobowego Lublinieckiej Rady Gospodarczej – zarządzam, co następuje:§1


W składzie Lublinieckiej Rady Gospodarczej powołanej zarządzeniem Nr 119/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2011r. dokonuje się następującej zmiany:


  1. Odwołuje się z Lublinieckiej Rady Gospodarczej:

Stanisława Podwińskiego - Przewodniczącego Lublinieckiej Rady Gospodarczej;


  1. Powołuje się na Przewodniczącego Lublinieckiej Rady Gospodarczej:

Sławomira Standerskiego - członka Lublinieckiej Rady Gospodarczej, Zastępcę Prezesa RPM S.A.

§2


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian członków Lublinieckiej Rady Gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2014 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.