Informacja o jakości wody na terenie gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań za rok 2014

­

Komunikat

ZGKLiC w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec

 

Miasto Lubliniec zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć wód podziemnych tzw. głębinowych. Są to wody wydobywane z pokładów wodonośnych czwartorzędowych i trzeciorzędowych.      

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa jako eksplorator ujęć wody i sieci wodociągowej na terenie Miasta Lublińca  zwraca się z prośbą do odbiorców wody o przekazywanie informacji  o zauważonych awariach wodociągowych.

Jednocześnie przepraszamy za chwilowe pogorszenie jakości wody podawanej z wodociągów, na których wykonywane są roboty naprawcze.

Badania jakości wody prowadzone są systematycznie przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. w wytypowanych miejscach uzgodnionych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu.

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Informacja o jakości wody na terenie gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań za rok 2014
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2013 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.02.2016 09:50 Edycja dokumentu (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:18 Edycja dokumentu (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:16 Edycja dokumentu (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:10 Edycja dokumentu (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie ZGKLiC.pdf" (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:07 Dodano załącznik "Sprawozdanie DPS ZAMECZEK.pdf" (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:06 Dodano załącznik "Sprawozdanie DPS Kochcicka .pdf" (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:05 Dodano załącznik "Sprawozdanie Częstochowska.pdf" (Adam Bolesławski)
03.02.2016 09:04 Usunięto załącznik Komunikat o jakości wody 18.06.2013r. (Adam Bolesławski)
22.08.2013 08:32 Edycja dokumentu (Adam Bolesławski)
22.08.2013 08:31 Utworzenie dokumentu. (Adam Bolesławski)