Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na Cmentarzu Komunalnym w Lublińcu

­ 

       Zarządzenie Nr 165/2004

       Burmistrza Miasta Lublińca

        z dnia 26 października 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na Cmentarzu Komunalnym w Lublińcu

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 1 i 2  Uchwały Nr 322/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lublińca uprawnień do ustalenia cennika za usługi pogrzebowe i pokrewne, zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ustala się następujące wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na Cmentarzu Komunalnym w Lublińcu:

  1) Za zajmowane  miejsce      -   mogiła  dziecięca                                    -                80,00zł

  2) Za zajmowane  miejsce     -   pozostałe  mogiły                                     -              500,00zł

  3) Rezerwacja  miejsca         -    pozostałe  mogiły                                    -              800,00zł

  4) Wykopanie , zasypanie i uformowanie  mogiły             

                               dziecięcej  w dniu  powszednim                                   -                90,00zł

                                                 w dniu  wolnym                                         -              120,00zł

  5) Wykopanie ,zasypka i uformowanie  mogiły  piętrowej

                                              w dniu  powszednim                                     -              370,00zł

                                                         w dniu  wolnym                                 -              500,00zł

  6) Wykopanie  zasypka  i uformowanie  mogiły

                          pojedynczej w dniu powszednim                                       -              250,00zł

                          w dniu  wolnym                                                                -              370,00zł

  7) Mogiła  rodzinna  wykopanie                                                                -              650,00zł

                       wymurowanie (bez materiału)                                              -            1000,00zł

  8) Zezwolenie  na  ustawienie  pomnika                                                    -              100,00zł

  9) Wynajęcie  kaplicy  (1h)                                                                      -                60,00zł

10) Wynajęcie  chłodni ( doba)                                                                  -                50,00zł

11) Mycie i ubieranie  zwłok                                                                       -                90,00zł

12)  Kondukt  - przejście  przez cmentarz                                                   -              100,00zł

  1. Usługi dodatkowe:

-         brukowanie wokół pomnika ,

       zarezerwowanej kwatery                                                   -              60,00 zł/1m2

§ 2

W § 1 ust 1 poz .4,5,6,7 w warunkach zimowych dolicza się 30% dodatek.

§ 3

Do wysokości  opłat  o których mowa w § 1 doliczona zostanie obowiązująca stawka VAT.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu

§ 5

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na Cmentarzu Komunalnym w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2004 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2011 13:31 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)