Z A R Z Ą D Z E N I E 301/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2010 r. Zmieniające zarządzenie Nr 204/05 z dnia 30 grudnia 2005r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia ...

­

Z A R Z Ą D Z E N I E  301/2010

                                    Burmistrza  Miasta Lublińca

                                     z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zmieniające zarządzenie Nr  204/05 z dnia 30 grudnia 2005r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia zasad-polityki rachunkowości.

 Na podstawie art.40 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.

W  zarządzeniu, o którym mowa w tytule wprowadza się następujące zmiany:

1.Załącznik do Zarządzenia „Zasady – polityki rachunkowości”- część opisowa otrzymuje      brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. „Zakładowy Plan Kont” stanowiący załącznik  Nr 1 do „Zasad – polityki rachunkowości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. „Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych” stanowiąca załącznik Nr 2 do „Zasad – polityki rachunkowości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku     Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

   

Pozostałe postanowienia do zarządzenia nie ulegają zmianie.

                                                                      

          § 3.

                       

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2011r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Z A R Z Ą D Z E N I E 301/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2010 r. Zmieniające zarządzenie Nr 204/05 z dnia 30 grudnia 2005r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2011 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.