Zarządzenie nr 297/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.

­

    Zarządzenie Nr 297/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia  29 grudnia 2010r.

 w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy               ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu.

                        Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr 48/VIII/90 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 1990r. w sprawie zasad nawiązywania stosunków  najmu i ustalenia wysokości czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe w Lublińcu. zarządzam :

§ 1

1.              Oddać w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni 15,20m2 położony na I piętrze w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz  Terenowego Komitetuetu Ochrony Praw Dziecka  w Lublińcu na  okres 1 roku.

2.              Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 297/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2010 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2011 14:17 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)