Zarządzenie nr 290/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia Z DNIA 13 GRUDNIA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.

­

ZARZĄDZENIE  NR  290/10

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  13  GRUDNIA  2010 ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2010 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia w ramach zadań własnych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę  17.728,00 zł (rozdz.85214) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/184/18/10 z dnia 9 grudnia 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

                                             

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2010r. wynosi:

-         po stronie dochodów         58.089.043,00 zł

-         po stronie  wydatków         60.915.882,00 zł

-         deficyt budżetu                    2.826.839,00 zł

 

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 290/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia Z DNIA 13 GRUDNIA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2010 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.02.2011 12:31 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
14.02.2011 12:31 Dodano załącznik "Załącznik nr 2" (Jolanta Bryś)
14.02.2011 12:31 Dodano załącznik "Załącznik nr 1" (Jolanta Bryś)
14.02.2011 12:30 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)