ZARZĄDZENIE NR 280/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 grudnia 2010 ROKU w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii ...

­

ZARZĄDZENIE NR    280/10

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA  01 grudnia 2010 ROKU

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu

do potwierdzania zgodności z oryginałem  kserokopii dokumentów

                                             

Działając na podstawie § 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 20/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31.01.2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu, zarządzam, co następuje:

§1

Upoważniam następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów:

 1. Anna JONCZYK-DRZYMAŁA- Zastępca Burmistrza Miasta
 2. Jan GRAJCAR- Sekretarz Miasta
 3. Ewa KACZMARCZYK- Skarbnik Miasta
 4. Aniela BĘBEN- Zastępca Skarbnika Miasta
 5. Lucyna  KULEJ – Naczelnik Wydziału Finansowego
 6. Ludmiła WANOT – Inspektor w Wydziale Fiansowym
 7. Adam BIELECKI- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
 8. Daniel DELEKTA-Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
 9. Marek SUSZA- Komendant Straży Miejskiej
 10. Jolanta REZEK – Naczelnik Wydziału Organizacji
 11. Jolanta BRYŚ   - Kierownik Referatu: Sekretariat i Biuro Rady
 12. Michał TELMA – Kierownik Referatu Kadr
 13. Sebastian MAJDZIK- Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
 14. Cezary SĘKOWSKI- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
 15. Urszula JOŃCZYK- Kierownik Referatu Komunalnego
 16. Celina WOŹNIAK- Inspektor w Wydziale Finansowym
 17. Joanna SZWED – Zespół Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 18. Cezary NOWICKI- Pełnomocnik ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej

§ 2

  Tracą moc następujące Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca:

  - Nr 223/07 z dnia 07.09.2007r.w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów;

  - Nr 52/08 z dnia 07 kwietnia 2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 223/07 Burmistrza Miasta Lublińca.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 280/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 grudnia 2010 ROKU w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2010 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.