Zarządzenie Nr 271/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2010 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 114/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ...

­

Zarządzenie  Nr 271/2010

                                                Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 25 listopada 2010

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr  114/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z

z dnia  19 maja  2010 r. w  sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego  w Lublińcu  przy ul. Grunwaldzkiej 27/26.

                Na podstawie § 5 ust. 2, § 6 ust.2  i § 7  ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) Burmistrz  Miasta  Lublińca  zarządza  :

§ 1

Uchylić zarządzenie  Nr 114/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie  rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27/26.

§ 2

Za uchyleniem Zarządzenia, o którym mowa w § 1 przemawiają  następuje okoliczności :  dłużnik nie wywiązał się z Zarządzenia nr 114/2010 i nie uregulował  rat w terminach określonych w §2  w/w  Zarządzenia. W takim przypadku zgodnie z uchwałą powołaną w podstawie prawnej, należność (zadłużenie) staje się natychmiast wymagalne, co uzasadnia uchylenie Zarządzenia Nr 114/2010.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 271/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2010 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 114/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2010 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.