Zarządzenie nr 263/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

­

                                                ZARZĄDZENIE NR  263 /10

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA  15  LISTOPADA  2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

            Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a,   co następuje:  

§ 1

Zatwierdzić  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 263/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.11.2010 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.02.2011 15:14 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
13.12.2010 12:16 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
13.12.2010 12:16 Dodano załącznik "Załącznik" (Jolanta Bryś)
30.11.2010 10:46 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)