Zarządzenie Nr 257/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ...

­

Zarządzenie Nr 257/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do  dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do  dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego stanowiącej własność Gminy Lubliniec na okres do 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 7 oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości:

  • działka nr 1920/170 o pow. 0,0259 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu  KW CZ1L/00020778 jako własność Gminy Lubliniec położona w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego,
  • część działki nr 1922/170 o pow. 0,0814 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00019985 jako własność Gminy Lubliniec położona w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego,
  • część działki nr 2608/170 z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00033852  jako własność Gminy Lubliniec położona w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego.

Do dzierżawy przeznacza się obszar o pow. 0,1930 ha.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca przeznaczony do dzierżawy teren  oznaczony jest symbolem 93 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Dz. Urz. woj. Śląskiego Nr 86, poz. 2443)

 

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 29 października  2010 r. do 19 listopada 2010 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 257/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2010 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.