ZARZĄDZENIE NR 61/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

­

ZARZĄDZENIE  NR  61/2010

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  17 MARCA  2010  ROKU

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta  za  2009 rok.

            Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 199 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie z wykonania  budżetu miasta za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 61/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2010 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.03.2010 12:15 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:55 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:55 Dodano załącznik "Załącznik nr 14" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:53 Dodano załącznik "Załącznik nr 13" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:51 Dodano załącznik "Załącznik nr 12" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:47 Dodano załącznik "Załącznik nr 11" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 10" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:42 Dodano załącznik "Załącznik nr 9" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:42 Dodano załącznik "Załącznik nr 8" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:41 Dodano załącznik "Załącznik nr 7" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:40 Dodano załącznik "Załącznik nr 6" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 5" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:38 Dodano załącznik "Załącznik nr 4" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:37 Dodano załącznik "Załącznik nr 3" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:35 Dodano załącznik "Załącznik nr 2" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:34 Dodano załącznik "Załącznik nr 1" (Jolanta Bryś)
30.03.2010 11:31 Dodano załącznik "Sprawozdanie Burmistrza Miasta" (Jolanta Bryś)