UCHWAŁA NR 517/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podjęcia działań mających na (...)

­ 

UCHWAŁA NR 517/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy przyszłej drodze publicznej – Alei SolidarnościRada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala,
co następuje:§ 1

Tytuł uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 września 2009 r. otrzymuje brzmienie:

w sprawie podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy przyszłej drodze publicznej – alei Solidarności”.


§ 2

§ 1 Uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 września 2009 r. otrzymuje brzmienie:

Podjąć działania mające oparcie w postanowieniach ustawy o drogach publicznych w celu nadania nazwy przyszłej drodze publicznej (aktualnie realizowanej inwestycji drogowej polegającej na połączeniu drogowym pomiędzy rondem im. W. Opolczyka a rondem im. Jana Pawła II w Lublińcu – trasie śródmiejskiej – alei Solidarności.”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 517/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podjęcia działań mających na (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2009 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2011 11:53 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
29.10.2009 13:37 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)