UCHWAŁA NR 515/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI (...)

­ 

UCHWAŁA NR 515/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1

Przyjmuje się stanowiący załącznik do uchwały „Program współpracy miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 515/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2009 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2011 11:52 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
29.10.2009 13:34 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)