UCHWAŁA NR 512/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu(...)

­ 

UCHWAŁA NR 512/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego 9 zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczonej numerem działki:

  • 1174/170 o pow. 0,0354 ha z km 4 obręb Lubliniec


zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr KW CZ1L/00050123/4 jako własność Gminy Lubliniec.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 509/LVI/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca (Dz. Urz. woj. Śląskiego Nr 86, poz. 2443) teren oznaczony jest symbolem 90 MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 512/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu(...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2009 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2011 11:51 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
29.10.2009 13:28 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)