ZARZĄDZENIE NR 174/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

­

                                             ZARZĄDZENIE  NR  174/09

                                      BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                      Z  DNIA  19 SIERPNIA  2009  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:                               

                                                                                                                                                                                                               

§  1

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 484/XLIII/09 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca Nr 173/09 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lublińca oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta w 2009r. dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009r.:

1.       w dochodach budżetu miasta  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2.       w wydatkach budżetu miasta  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów            65.536.725,93 zł

-  po stronie  wydatków                        70.519.076,93 zł

-  deficyt budżetu                      4.982.351,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 174/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2009 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2010 23:26 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
28.08.2009 13:24 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
28.08.2009 13:24 Dodano załącznik "Załącznik nr 2" (Jolanta Bryś)
28.08.2009 13:23 Dodano załącznik "Załącznik nr 1" (Jolanta Bryś)