Protokół nr 30/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 25.02.2009 r.

­

Protokół nr 30/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 25.02.2009 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca

4. Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna  Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został  zatwierdzony :

"za" 4 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca.

Przewodnicząca Renata Pilawa oddała głos Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości  i Zagospodarowania Przestrzennego Danielowi Delekcie.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Daniel Delekta poprosił zebranych radnych o podejście do mapy i dokładnie przedstawił jak będzie przebiegać ulica Rumiankowa.

Przewodnicząca Renata Pilawa  zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do   Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Daniela Delekty  Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad niniejszym projektem uchwały.

"za" 4 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

ad. 6. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie było, w związku z powyższym posiedzenia zakończono.

?Protokołowała                                                     Przewodniczący Komisji

      Andżelika Luba                                                                       Renata Pilawa

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr 30/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 25.02.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2009 07:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 12:57 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
31.03.2009 07:52 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)