Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 8 grudnia 2008r.

­

                                                                    Protokół Nr 24/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 8 grudnia 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Analiza projektu budżetu miasta Lublińca na 2009r.

         5.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 3 ranych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 3 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”  

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali projekt budżetu na 2009 r.  Przewodniczący przywitał Burmistrz Miasta. Następnie porosił o składanie wniosków do budżet na 2009r.

Zostały złożone następujące wnioski budżetowe o:

  1. Przeznaczenie w budżecie kwoty 50 tysięcy na  schronisko dla psów w Lublińcu.
  2. Rozpoczęcie realizację ul. Północnej w 2009r. przy odpowiednim zdjęciu środków na ten cel z ul. Wymyślacz i Chabrowa.
  3. Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu   

Przewodniczący: stwierdził konieczność przegłosowania wniosków.

  1. Przeznaczenie w budżecie kwoty 50 tysięcy na  schronisko dla psów w Lublińcu.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy „za”

  1. Rozpoczęcie realizację ul. Północnej w 2009r. przy odpowiednim zdjęciu środków na ten cel z ul. Wymyślacz i Chabrowa.

       

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy „za”

3.  Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w

      

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy „za”

Przewodniczący: stwierdził, że wnioski zostały zaakceptowane jednogłośnie. Przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu na 2009r. w drodze głosowania.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy „za”

    

Przewodniczący: stwierdził, że projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 5

      Przewodniczący: stwierdził, że przechodzimy do spraw bieżących. W związku z czym poinformował zebranych o planowanym wyjeździe w najbliższy wtorek na oględziny schronisk dla psów do Tarnowskich Gór i Poczesnej. Proponuję aby w wyjeździe wzięli udział: członkowie komisji zastępca burmistrz J. Grajcar, J. Żuchowicz, pan Grandys oraz pani Ziółkowska.  Wyjazd prywatnymi samochodami. Zapytał czy Burmistrz wyraża zgodę na wyjazd swoich pracowników. 

  

Burmistrz: oświadczył, że wyraża zgodę. Ponadto w skał, że w najbliższym czasie będzie przeprowadzona  prezentacja projektowanego basenu kąpielowego.  Stwierdził, że po analizie sprawy lepszym rozwiązaniem będą 2 oddzielne baseny.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał o basen w parku.

 Burmistrz: oświadczył, że basen wymaga remontu kapitalnego. Prócz tego obecnie basen funkcjonuje w roku tylko 6 tygodni przy koszcie jego utrzymania 65   

tysięcy. Bardzo mało mieszkańców korzysta obecnie z basenu w parku. Co do basenu ZHP w Kokotku była propozycja aby miasta przejęło ten basen. Idea jest taka aby wybudować dwa nowe baseny. Basen w parku ma być zagospodarowany przez firmę która chce tam stworzyć park dinozaurów. Taki park jest w Rogowie.

Przewodniczący: oświadczył, że był w Rogowie i park dinozaurów który tam jest robi wrażenie.

Radny Ryszard Kozok: zapytał, czy w przypadku wybudowania parku w Lublińcu przewiduje się np. 2 darmowe wejścia mieszkańców.

Burmistrz: stwierdził , że taka możliwość istnieje i będzie zapisana w umowie. Ponadto wskazał, że basen spowoduje rozwój miasta. Park w Rogowie w  ubiegłym roku odwiedziło 300 tysięcy ludzi.

Radny Ryszard Kozok: zapytał, co z basenem w Lentexie.

Burmistrz: wskazał, że basen można oddać np. Stowarzyszeniu za przysłowiową złotówkę. Uważa, że nowy otwarty basen na Unii powinien być tani np. 2 złote od osoby.    

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 8 grudnia 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2009 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 12:24 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)