x 
Drukuj
Andżelika Luba 09.02.2009 14:09

Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki 29.10.2008 r.

­

Protokół Nr 24/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 29 października 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej.

 

Ad 1. Posiedzenie otwarła Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

 

Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz sposobów ich przyznawania.

  Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że proponuje się następujące poprawki:

- podwyższenie kwot świadczeń zdrowotnych,

- dopuszczenie możliwości korzystania z prywatnego samochodu osobowego w celu

  dojazdu na zabiegi,

- zwiększenie liczby posiedzeń komisji (co najmniej raz na kwartał)

W prowadzenie tych zmian jest korzystne dla wnioskodawców, daje również możliwość pełniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji

 

B. Kościelna                                                                                Renata Pilawa

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki 29.10.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2009 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2011 12:53 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
09.02.2009 14:09 Utworzenie dokumentu. (Andżelika Luba)