Uchwała Rady Miejskiej Nr 199/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rok

­

 U C H W A Ł A N R 199 /XV/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rok


Działając na podstawie:

 • art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

 • art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r.Nr 9, poz.84 z późn.zm.)


Rada Miejska w Lublińcu uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masą całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodła ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia

u c h w a l a


podatek od jednego środka transportowego w stosunku rocznym:


§ 1


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:


 1. Od 3,5 tony do 5,5 tony

- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 525,00zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 420,00zł

b) Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 840,00zł - rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 735,00zł

 1. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r 1.050,00zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 945,00zł

 1. Od 12 ton do 20 ton włącznie


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 1.260,00zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 1.155,00zł


 1. Powyżej 20 ton


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 2.257,50zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 2.231,30zł


2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


 1. Od 3,5 tony i poniżej 12 ton


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 1.155,00zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 1.050,00zł
 1. Od 12 ton do 36 ton włącznie


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 1.785,00 zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 1.761,90 zł


 1. Powyżej 36 ton


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 2.331,00 zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 2.317,40 zł


3. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


- mniej niż 30 miejsc 1.155,00 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.365,00 zł


4. Od przyczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:


 1. od 7 ton i poniżej 12 ton


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 525,00 zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 420,00 zł


z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


 1. od 12 ton do 36 ton włącznie


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 1.260,00 zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 1.176,00 zł


z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


 1. Powyżej 36 ton


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 1.575,00 zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 1.545,60 zł


z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego


5. Od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która łącznie z pojazdem

silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 1.575,00 zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 1.545,60 zł


z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


6. Od pozostałych naczep:


- rok produkcji lub wiek pojazdu przed i w 1990r. 840,00 zł

- rok produkcji lub wiek pojazdu po 1990r. 735,00 zł


z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
§ 2


Traci moc Uchwała Nr 11/III/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2003 rok.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 199/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2003 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2011 14:06 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
11.02.2004 15:41 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)