Uchwała Rady Miejskiej Nr 177/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Pana Tadeusza Jonika na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

­ 

Uchwała Nr 177/XIII/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 września 2003r.
w sprawie skargi złożonej przez Pana Tadeusza Jonika na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 16 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1


Uważa się skargę złożona przez Pana Tadeusza Jonika dotyczącą niewłaściwego działania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu za bezzasadną z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 177/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Pana Tadeusza Jonika na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2003 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2011 13:09 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)