Uchwała Nr 157/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 383/XXXII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2005r. wsprawie ustalenia opłat za

­

Uchwała Nr 157/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

zmieniająca Uchwałę Nr 383/XXXII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2005r.  w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Lubliniec.

            Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 34b ustawy       z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale, o której mowa w tytule § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „ 3. Ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,50zł.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 383/XXXII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia    23 lutego 2005r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 157/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 383/XXXII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2005r. wsprawie ustalenia opłat za
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2007 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2011 08:26 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)