Uchwała Nr 156/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r.zmieniająca Uchwałę Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za ..

­

Uchwała Nr 156/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

zmieniająca Uchwałę Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec.

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale, o której mowa w tytule § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,90zł.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą  od dnia 01.01.2008r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 156/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r.zmieniająca Uchwałę Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za ..
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2007 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2011 08:26 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)