ZARZĄDZENIE NR 98/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie instrukcji kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 i 7a.

­

ZARZĄDZENIE NR 98/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 21 maja 2021 r.


 


 

w sprawie instrukcji kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 i 7a.


 

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.713), w związku z Zarządzeniem nr 46/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05.02.2019r. w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Lublińcu Instrukcję kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do stosowania zasad określonych w Instrukcji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych, koordynatorom zespołów oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzanie nr 240/2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie instrukcji kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.


 

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 98/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie instrukcji kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 i 7a.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2021 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2021 13:57 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)