Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec.

­

Zarządzenie Nr 97/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 21 maja 2021 r.

 

 

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec.


 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) i § 2 uchwały Nr 48/VIII/90 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie zasad nawiązywania stosunków najmu i ustalenia wysokości czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe w Lublińcu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Oddać w najem w trybie bezprzetargowym od dnia 01 lipca 2021 r. na okres 1 roku lokal użytkowy położony przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu o powierzchni 15,54 m2, na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec.

2. Ustalić czynsz w wysokości 1 zł/m2 netto miesięcznie przez okres wskazany w ust. 1. Niezależnie od powyższej opłaty, najemca zobowiązany jest pokryć koszty eksploatacji lokalu w okresie najmu.

3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 24 maja 2021 r. do 13 czerwca 2021 r.

4. Szczegółowe postanowienia regulujące najem określi umowa.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2021 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2021 13:55 Edycja dokumentu (Joanna Wicher)
02.06.2021 13:54 Edycja dokumentu (Joanna Wicher)
02.06.2021 13:53 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)