OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00016.2020 z dnia 26.03.2021r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej oraz ulicy dr. Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap III między ul. Sportową a Spokojną”

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00016.2020 z dnia 26.03.2021r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej oraz ulicy dr. Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap III między ul. Sportową a Spokojną”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Matyja
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2021 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2021 12:44 Utworzenie dokumentu. (Justyna Matyja)