ZARZĄDZENIE NR 307/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

­

ZARZĄDZENIE NR 307/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 23 GRUDNIA 2019r.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, ustalam w roku szkolnym 2019/2020 przerwę
w funkcjonowaniu Przedszkola Miejskiego Nr 7 w dniach: 24, 27.12.2019r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi przedszkola wymienionego w § 1.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 307/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2019 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.12.2019 13:47 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)