Zarządzenie Nr 297/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu.

­

Zarządzenie Nr 297/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu.


 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) i § 2 uchwały Nr 48/VIII/90 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie zasad nawiązywania stosunków najmu i ustalenia wysokości czynszów najmu
za komunalne lokale użytkowe w Lublińcu
zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Oddać w najem w trybie bezprzetargowym od dnia 1 lutego 2020 r. na okres 1 roku dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 32,17 m2 położone w budynku przy ul. Piłsudskiego 9
    w Lublińcu na rzecz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu.

  2. Ustalić stawkę czynszu w wysokości 4,96 zł/m2 netto miesięcznie przez okres wskazany w ust. 1. Niezależnie od powyższej opłaty, najemca zobowiązany jest pokryć koszty eksploatacji lokalu w okresie najmu.

  3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym stanowi załącznik
    do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od
    10 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r.

  4. Szczegółowe postanowienia regulujące najem określi umowa.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 297/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2019 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2019 14:08 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)