Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu

­

Zarządzenie Nr 289/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu


 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) i § 2 uchwały Nr 48/VIII/90 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie zasad nawiązywania stosunków najmu i ustalenia wysokości czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe w Lublińcu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Oddać w użyczenie w trybie bezprzetargowym, lokale użytkowe przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu , oznaczone w załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia, jako lokale nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, na okres 1 roku począwszy od dnia 18 grudnia 2019 r., z przeznaczeniem na działalność statutową OSP.

  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 27 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.

  3. Szczegółowe postanowienia regulujące najem określi umowa.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2019 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2019 13:27 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)