Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublińca.

­ 

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublińca.

Przedmiotem planu jest:

określenie przeznaczenia terenu dla obszaru położonego pomiędzy stawem Posmyk a stawem hodowlanym Kokotek II w dzielnicy Kokotek miasta Lublińca ( uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 428 / XLII / 05 z dnia 28.09.2005r. )Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w planu. Wnioski na piśmie należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Lublińcu ul. Paderewskiego 5 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Szczegółowych informacji udziela referat inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu ul. Paderewskiego 5 , II p. ,pokój 26 , tel. 3530100 w. 131.Burmistrz Miasta Lublińca

mgr Józef Kazik


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublińca.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Popiołek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2005 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.