Uchwała Nr 444/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

­
Komentarz

­

Uchwała w załączeniu

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 444/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2017 10:50 Edycja dokumentu (Aldona Goniwiecha)
07.12.2017 10:49 Utworzenie dokumentu. (Aldona Goniwiecha)