Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca

­

 

INFORMACJA  dot. PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 29 listopada 2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

 

I przetargu  ustnego  (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,              tj. działki gruntu nr 1299/51 o pow. 0,0670 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec zapisanej  w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny

 

wynik jest pozytywny

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu                             1

 

Cena wywoławcza nieruchomości                      65.000,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu                        65.650,oo zł netto + 23% podatku vat

 

Zwycięzca przetargu oraz nabywca wyżej opisanej nieruchomości to:

Pan Rafał DUDA

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                              Jan Grajcar

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 7-13 grudnia 2017r.

                                                            

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2017 10:27 Utworzenie dokumentu. (Justyna Strzoda)