ZARZĄDZENIE NR 208/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU zmieniające Zarządzenie Nr 198/2017 z dnia 26 września 2017 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

­

     ZARZĄDZENIE NR 208/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 

zmieniające Zarządzenie Nr 198/2017 z dnia 26 września 2017 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 198/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok w §1 pkt1 a) otrzymuje brzmienie:


 

1) realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwoty 115.300,00 zł (rozdz. 75818) , z tego na wypłatę dla:

 

  • Szkoły Podstawowej Nr1 kwoty 34.200,00(rozdz. 80101) oraz kwoty 32.800,00zł(rozdz. 85401),

  • Przedszkola Miejskiego Nr 4 kwoty 11.400,00 zł (80104),

  • Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 kwoty 12.600,00zł (80104),

  • Przedszkola Miejskiego Nr 6 kwoty 13.500,00zł (80104) oraz kwoty 10.800,00zł (80148)”.


 

§ 2


 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 208/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU zmieniające Zarządzenie Nr 198/2017 z dnia 26 września 2017 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2017 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2017 08:04 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)