x 
Drukuj
Joanna Wicher 22.06.2017 09:24

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

­

       ZARZĄDZENIE NR 124/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 13 CZERWCA 2017 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2017r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych
w ramach zadań własnych i zleconych.

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2017r. wynosi:

 

po stronie dochodów 91.247.365,71 zł

po stronie wydatków 102.335.136,71 zł

deficyt budżetu 11.087.771,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 124/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2017 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.06.2017 09:24 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)