ZARZĄDZENIE NR 118/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 CZERWCA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

­

        ZARZĄDZENIE NR 118/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 13 CZERWCA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 )
z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, realizowanych w ramach zadań własnych.

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

  • po stronie dochodów 82.756.710,05 zł

  • po stronie wydatków 86.536.623,05 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 118/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 CZERWCA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2016 07:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.07.2016 07:58 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)