x 
Drukuj
Joanna Wicher 20.11.2015 11:59

ZARZĄDZENIE NR 228/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 LISTOPADA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.

­

       ZARZĄDZENIE NR 228/2015

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 06 LISTOPADA 2015 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. Poz. 1515) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2015r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, realizowanych w ramach zadań własnych.

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2015r. wynosi:

 

  • po stronie dochodów 80.229.738,59zł

  • po stronie wydatków 90.290.465,59zł

  • deficyt budżetu 10.060.727,00 zł

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 228/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 LISTOPADA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2015 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2015 11:59 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)