Uchwała Rady Miejskiej Nr 5/II/02 z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie wstąpienia Kazimierza Ziółka na miejsce radnego Józefa Kazika

­ 

Uchwała Nr 5/II/02

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 04 grudnia 2002r.

 

w sprawie wstąpienia Kazimierza Ziółka na miejsce radnego Józefa Kazika

 

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wstąpienie Kazimierza Ziółka na miejsce radnego Józefa Kazika z okręgu wyborczego Nr 3, którego mandat wygasł wskutek złożonego przez niego pisemnego zrzeczenia się mandatu, w związku z wyborem na Burmistrza Miasta Lublińca.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lublińcu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 5/II/02 z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie wstąpienia Kazimierza Ziółka na miejsce radnego Józefa Kazika
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2003 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2011 15:18 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
13.04.2010 15:07 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)