ZARZĄDZENIE NR 264/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu i jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w ...

­ 

ZARZĄDZENIE NR 264/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 18 grudnia 2014 r.w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu i jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w jednostkach, dla których Miasto jest organizatorem


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594 z późn. zm.), art.69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1


Ustala się Regulamin Kontroli Zarządczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, osobom zajmującym Samodzielne Stanowiska oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i kierownikom jednostek, dla których Miasto jest organizatorem.


§4


Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 60/2010 z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.


Załączniki

  • 1 (doc 23.5 KB)
  • 2 (doc 94 KB)
  • 3 (doc 23.5 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 264/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu i jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2015 09:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2015 09:05 Edycja dokumentu (Joanna Wicher)
08.01.2015 09:05 Dodano załącznik "1" (Joanna Wicher)
08.01.2015 09:05 Dodano załącznik "2" (Joanna Wicher)
08.01.2015 09:05 Dodano załącznik "3" (Joanna Wicher)
08.01.2015 09:05 Usunięto załącznik Załącznik (Joanna Wicher)