O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej

z pominięciem otwartego konkursu ofert


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów


na realizację zadania publicznego


Baseny termalne

jako rehabilitacja dla osób starszych (emerytów)zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 06.05.2014r.
Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:29.04.2014 11:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:29.04.2014 11:46