ZARZĄDZENIE NR 81/2014

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 r.w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zarządzam, co następuje:
§ 1


Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013, stanowiące załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 81/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:11.04.2014 09:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak