O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej

z pominięciem otwartego konkursu ofert


Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”


na realizację zadania publicznego


Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Halka” oraz zakup elementów stroju ludowegozgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 24.03.2014r.
Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:17.03.2014 13:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:17.03.2014 13:49