wersja do wydruku Marcin Kazuch 03.03.2014 09:24

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec.Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec.

Termin składania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Lublińcu pisemnych uwag i opinii z konsultacji, ustala się do dnia 10.03.2014r. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.03.2014 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż