Uchwała nr 496/XLIV/2014 w załączeniu.

Uchwała nr 175 /VIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważnoąci uchwały rady Miejskiej w Lublińcu Nr 496/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Rada Miejska podjęła uchwałe Nr 511/XLVI/2014 w przedmiotowej sprawie z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 496/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:28.02.2014 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:16.06.2014 11:59