ZARZĄDZENIE NR 198/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2013r. dokonać zmian w wydatkach realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  • po stronie dochodów 70.846.687,87 zł

  • po stronie wydatków 74.697.147,87 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 198/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.01.2014 14:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak