Lubliniec, dnia 03.12.2013r.

 

 

  KOMUNIKAT

 

            ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU Zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2006r. Nr. 123 poz. 858), ZGKLiC w Lublińcu przedstawia „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” obowiązującą od 1 stycznia 2014r. na terenie Gminy Lubliniec zatwierdzoną Uchwałą Nr 466/XLI/2013 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2013r.

        Przy rozliczaniu odbiorców wyposażonych w wodomierze dodatkowe oraz osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, pobierana jest opłata abonamentowa z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności.
    Przy rozliczaniu odbiorców odprowadzających wyłącznie ścieki (nie podłączonych do urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa) opłata abonamentowa pobierana jest z tytułu utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych i rozliczenia należności.

Informujemy, że zapłaty za nasze faktury można dokonywać bez dodatkowych opłat w kasie Przedsiębiorstwa tj. Lubliniec ul. Spokojna 2.

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa zawiadamia odbiorców wody i dostawców ścieków, że pełny tekst taryfy znajduje się w siedzibie przy ul. Spokojna 2 w Lublińcu, gdzie można zaznajomić się z jego treścią.

Przepraszamy Odbiorców za zdarzające się przerwy w dostawie wody spowodowane awariami sieci, koniecznymi remontami i włączaniem nowych odbiorców.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy informują Przedsiębiorstwo o zauważonych awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz o innych nieprawidłowościach

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KOMUNIKAT Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2014r. na terenie Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:06.12.2013 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:03.02.2016 10:01