ZARZĄDZENIE NR 167/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2013r. dokonać zmian zgodnie
z Załącznikiem Zarządzenia.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  1. po stronie dochodów 69.931.955,26 zł

  2. po stronie wydatków 73.782.415,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 167/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:23.10.2013 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak